top of page
PALASTIDDATA_ (88).jpg
PALASTIDDATA_ (31).jpg

KOUPĚ NEMOVITOSTI

Stručný přehled základních kroků koupě nemovitosti v Itálii

1. DOHODNUTÍ PODMÍNEK KOUPĚ A SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE

   

Prvním krokem je samozřejmě dohodnutí podmínek koupě. Rádi s Vámi projdeme všechny potřebné kroky k uzavření kupní smlouvy a veškeré poplatky, které bude potřeba zaplatit. V případě projektů ve výstavbě Vás seznámíme se splátkovým kalendářem. Po potvrzení podmínek koupě oběma stranami začíná celý proces.

2. REGISTRACE NA FINANČNÍM ÚŘADĚ   

Druhým krokem k úspěšné koupi nemovitosti v Itálii je registrace u Finančního úřadu a zařízení daňového čísla klienta, tzv. codice fiscale. V případě jazykové bariéry a nedostatku Vašich časových možností Vám rádi poskytneme asistenci v českém jazyce a daňové číslo Vám za poplatek zařídíme. Codice fiscale si můžete zařídit i sami v Praze, na italské ambasádě, případně za poplatek online. 

3. VÝBĚR PŘEKLADATELSKÉ AGENTURY

Za předpokladu neznalosti italského jazyka Vám doporučujeme se již na začátku obrátit na zkušenou překladatelskou agenturu, která Vás bude v celém procesu zastupovat a zajistí překlad veškerých právních dokumentů a kupní smlouvy, která se bude číst u notářského aktu. Dle naší zkušenosti počítejte s tím, že celkové výdaje se mohou dostat až na 1.000 až 1.500 euro.

 

4. REZERVAČNÍ SMLOUVA  

 

V případě zájmu o některou z našich nemovitostí uzavíráte rezervační smlouvu s naší společností, kde se platí rezervační poplatek, obvykle 5 % z kupní ceny  nemovitosti. Hlavním účelem této smlouvy je poskytnout oběma stranám garanci, že po vyřízení nutných formalit k obchodu skutečně dojde. Rezervační smlouva identifikuje prodávajícího a kupujícího, předmět koupě, cenu nemovitosti a způsob platby. Tato smlouva může být uzavřena na místě v naší kanceláři nebo ihned po Vašem návratu prostřednictvím emailové komunikace. Rezervační poplatek je v případě odstoupení od smlouvy nevratný. 

5. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ /contratto preliminare di compravendita/

Pokud si vyberete nemovitost v některém z projektů ve výstavbě, podepisuje se pod notářským dohledem dále tzv. contratto preliminare di compravendita - smlouva o budoucí smlouvě kupní. K této smlouvě je vždy přiložena tzv. fideiussione - pojištění, které slouží jako garance kupujícího. Stavitel tak ze zákona ručí tímto pojištěním za přijaté platby až do ukončení výstavby. Smlouva je právně závazná a u jejího uzavření se platí záloha 20 % až 30 % z kupní ceny dle dopředu dohodnutých podmínek splátkového kalendáře. 

6. NOTÁŘ A PŘÍPRAVA KUPNÍ SMLOUVY

 

Nejdůležitější osobou v procesu koupě nemovitosti v Itálii je notář, který je odpovědný za to, aby celý proces koupě nemovitosti  a převod vlastnického práva proběhl v souladu s italským právem. Dále je odpovědný vůči italským úřadům, aby zabezpečil zaplacení všech daní spjatých s koupí a pozdějším užíváním nemovitosti. Kupní smlouvu, tzv. atto notarile v Itálii píše notář. Celý proces může trvat od jednoho do tří měsíců. Odměna notáře je v Itálii stanovena zákonem a odvíjí se od katastrální hodnoty a ceny nemovitosti. Zákon také výslovně stanovuje, že notářské poplatky hradí výhradně kupující strana. Notářská odměna činí obvykle okolo 3500 v případě koupě apartmánu, částka se však může výrazně měnit v závislosti na konkrétním typu nemovitosti a jeho ceně. Kupující má tak právo sám si vybrat notáře. K urychlení celého procesu však našim klientům nabízíme možnost využít našeho notáře, který má již všechny potřebné dokumenty od našich nemovitostí připravené a celý proces se tak může výrazně urychlit.

7. PLATBA

Posledním krokem je zaplacení zbytku kupní ceny a samotný podpis kupní smlouvy u italského notáře. Celá kupní cena musí být zaplacena nejpozději několik dní před podpisem aktu u notáře, kde je potřebné doložit bankovní certifikaci a kopii každé jednotlivé provedené platby. Tyto platby jsou potom uvedené jednotlivě v kupní smlouvě. Před podpisem kupní smlouvy se také platí výdaje na připojení k inženýrským sítím. Rozumí se tím náklady, které hradí developer zálohově po připojení každého objektu. Pod pojmem připojení k inženýrským sítím si v souladu s italským zákonem představme služby, které jsou nezbytné pro provoz nemovitosti - tedy voda, kanalizace a elektřina. Na to, aby byla nemovitost připojena k sítím v souladu se zákonem a zákonnými normami, dohlíží developer. Náklady na připojení platí kupující, jsou hrazeny před podpisem kupní smlouvy a činí 1.800 euro. 

8. PODPIS KUPNÍ SMLOUVY /atto notarile/

     

Kupní smlouva je vždy uzavřena v notářské kanceláři za přítomnosti prodávajícího, kupujícího, překladatele a svědků, součástí smlouvy je italská a česká verze, právní hodnotu má však italský text.

 

9. PŘEVOD VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI

     

Po podpisu kupní smlouvy má notář ze zákona 30 dní k registraci převodu vlastnictví nemovitosti v katastru. Vlastnictví nemovitosti na nového majitele přechází podle italské legislativy okamžikem podpisu kupní smlouvy. Po podpisu kupní smlouvy dodržíte do 30 dnů tzv. certifikovanou kopii, originál kupní smlouvy zůstává vždy u notáře. Po podpisu smlouvy se nezapomeňte registrovat na místním úřadu k poplatkům za odpadky, tzv. TARI.

10. DPH

 

Při koupi nemovitosti v Itálii e třeba počítat samozřejmě s dalšími výdaji jako jsou daně, provize a katastrální výdaje. Základní DPH je v Itálii 10 % za předpokladu, že se jedná  o Vaši první nemovitost. Pokud si plánujete zařídit trvalý pobyt v nemovitosti do 18 měsíců od její koupě, je možné využít slevu na dani a v tomto případě platíte DPH pouze 4 % z celkové kupní ceny nemovitosti. V tomto případě jste také osvobozeni od tzv. IMU - daně z vlastnictví nemovitosti, nesmíte však nemovitost v žádném případě pronajímat.

       

tri (46 di 55).jpg

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, mluvíme česky

 

Mgr. Veronika Jakubcová

+39 346 577 597

palastiddata@hotmail.it

bottom of page