PALASTIDDATA_ (88).jpg
PALASTIDDATA_ (31).jpg

KOUPĚ NEMOVITOSTI

Stručný přehled základních kroků koupě nemovitosti v Itálii

   Prvním krokem je zařízení daňového čísla klienta, tzv. codice fiscale, a italskou korespondenční adresu, s těmito kroky Vám rádi pomůžeme a nasměrujeme Vás na konkrétní úřady. V případě jazykové bariéry Vám rádi poskytneme asistenci v českém jazyce. V případě zájmu si můžete codice fiscale zařídit i sami v Praze, na italské ambasádě, případně za poplatek online. 

 

    Nejdůležitější osobou v procesu koupě nemovitosti v Itálii je notář, který je odpovědný za to, aby celý proces koupě nemovitosti proběhl v souladu s italským právem. Dále je odpovědný vůči italským úřadům, aby zabezpečil zaplacení všech daní spjatých s koupí a pozdějším užíváním nemovitosti.

 

   U každé nemovitosti se podepisuje tzv. smlouva o budoucí smlouvě kupní – „contratto preliminare di compravendita“. Smlouva je právně závazná a u jejího uzavření se platí záloha 20 až 30 % z kupní ceny. Smlouva identifikuje prodávajícího a kupujícího, předmět koupě, cenu nemovitosti a způsob platby a veškeré daně a poplatky související s převodem nemovitosti, které zaplatí kupující strana. Její součásti je i termín, do kdy bude uzavřena kupní smlouva a nemovitost přejde do vlastnictví nového majitele.

   Po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní začne notář připravovat veškerou dokumentaci potřebnou k převodu nemovitosti do osobního vlastnictví klienta. Celý proces může trvat od jednoho do tří měsíců. Našim klientům nabízíme možnost využít našeho notáře, který má již všechny potřebné dokumenty od našich nemovitostí připravené, proto lze tuto dobu výrazně zkrátit a celý prodej urychlit. 

 

   Posledním krokem je zaplacení zbytku kupní ceny a samotný podpis kupní smlouvy, tzv. l´atto notarile u italského notáře. Celá kupní cena musí být zaplacena nejpozději několik dní před podpisem u notáře, kde je potřebné doložit veškerou dokumentaci k platbě, která je potom uvedená v l´atto notarile.  Po podpisu notář registruje převod v katastru nemovitostí a tímto okamžikem přechází vlastnictví nemovitosti na nového majitele.

 

   Při koupi nemovitosti v Itálii je třeba počítat samozřejmě s dalšími výdaji jako jsou daně, provize, notářské a katastrální údaje. Základní DPH v Itálii 10 % z kupní ceny nemovitosti. Předpokládá se, že je jedná o Vaši první nemovitost v Itálii.

 

   V případě, že se jedná o Vaši první nemovitost v Itálii a že si zařídíte trvalý pobyt v nemovitosti do 18 měsíců od návštěvy notáře, je možné využít slevu na dani a v tomto případě platíte daň pouze 4 % z kupní ceny nemovitosti. 

 

   Je potřeba počítat s notářskými výdaji, které činí obvykle okolo 3500 euro v případě apartmánu, částka se může změnit v závislosti na konkrétním typu nemovitosti a na složitosti celého případu.

 

  Dále je potřeba počítat s výdaji na naši asistenci po celou dobu pobytu klienta, asistence při zřízení veškerých potřebných dokumentů, asistence u notáře, překlad veškerých právních dokumentů, tyto výdaje činí dle naší zkušenosti se zahraničními klienty obvykle okolo 1500 euro.

 

   Posledním výdajem je připojení k inženýrským sítím. Rozumí se tím náklady, které hradí developer zálohově pro připojení každého objektu. Pod pojmem připojení k inženýrským sítím si v souladu s italským zákonem představme služby, které jsou nezbytné pro provoz nemovitosti – tedy voda, kanalizace a elektřina. Na to, aby byla nemovitost připojena k sítím v souladu se zákonem a zákonnými normami, dohlíží developer. Náklady na připojení k sítím platí kupující a jsou hrazeny před podpisem kupní smlouvy a činí 1500 euro.

    Po podpisu této smlouvy kupující dostává klíče, kopii této smlouvy a smlouva se nechává zaregistrovat. Po registraci dostává kupující ještě dokument – výpis z registru nemovitostí a stává se právoplatným vlastníkem nemovitosti

Pro kompletní informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vás odkážeme na našeho českého partnera, který Vám poskytne veškerou asistenci v českém jazyce a předloží veškeré dokumenty, které budete v Itálii podepisovat. 

Header (230).jpg

Neváhej nás kontaktovat, mluvíme česky

 

Mgr. Veronika Jakubcová

+39 346 577 597

palastiddata@hotmail.it